برداشت محصول جو در منطقه چهاردانگه ساری

تاریخ درج : 1397/4/11


برداشت محصول جو در منطقه چهاردانگه ساری آغاز شده است.جو محصولی مقاوم به شوری آب و خاک، مقاوم در برابر سرما است و نسبت به گندم نیاز به آب کمتری در طول دوران کشت دارد.

نظرات 0
ایمیل :
نام :