حضور جانشین فرمانده ناجا کشور در ساری

تاریخ درج : 1397/3/21


سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا با حضور در ساری از فرماندهی انتظامی مازندارن بازدید کرد. به گزارش ساری نیوز،سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا با حضور در ساری از فرماندهی انتظامی مازندارن بازدید کرد.

نظرات 0
ایمیل :
نام :