بازديد از فاز دوم بوستان ملل

تاریخ درج : 1397/2/24


دكتر عباسعلي نوبخت معاون جنگلهاي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و مهندس موسوي تاكامي مديركل منابع طبيعي استان به همراه شهردار ساري از پارك جنگلي شهيد زارع و روند احداث فاز دوم بوستان ملل بازديد كردند

نظرات 0
ایمیل :
نام :