نخستین جشنواره روانشناسی در ساری

تاریخ درج : 1397/2/5


نخستین جشنواره روانشناسی و مشاوره استان مازندران در سینما سپهر ساری برگزار شد . انوشیروان محسنی بندپی در نخستین جشنواره روانشناسی و مشاوره استان مازندران که در ساری برگزار شد ، افزود: امروزه تغییراتی مانند صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت شهرنشینی ، گسترش ناامنی روانی و اجتماعی ، کاهش بعد خانوار ، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج از مشکلاتی است که استرس و اضطراب را میان افراد جامعه افزایش داده است . رئیس بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت نامناسب ایران از نظر برخی آسیب های اجتماعی گفت: کاهش نرخ باروری یکی از آسیب هایی است که کشور به آن مبتلا شده و این‌نرخ در حال حاضر یک و شش دهم است، در حالیکه نرخ باروری در امریکا یک و ۹ دهم و در کشورهای خلیج فارس ۲ و هشت دهم درصد است.

نظرات 0
ایمیل :
نام :